Çerez Onayı 🍪

Bu site, üçüncü taraf hizmetleri kullanır ve sizin onayınıza ihtiyaç duyar. Daha Fazla Bilgi Edinin

Zum Inhalt springen
Mercan Hastanesi

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış olan Komite Kurul Ekip El Kitabında her komitenin görev tanımı, işleyişi ve toplantı sıklığı belirtildiği gibi yapılmaktadır. Komite üye listelerine göre komite  ,toplantı duyurusu Kalite Yönetim Direktörü tarafından maille tüm komite üyelerine gündem, yer, saat bilgisi verilerek duyuru yapılır. Hizmet Kalite Standartlarının ölçülmesi, analizi, iyileştirilmesi ve düzeltici /önleyici faaliyetlerin başlatılması, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen komite /kurul toplantıları yapılır.

KURUMSAL HİZMETLER

 • Kurumsal Yapı

 • Kalite Yönetimi

 • Doküman Yönetimi

 • Risk Yönetimi

 • İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi

 • Eğitim Yönetimi

 • Sosyal Sorumluluk

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 • Hasta Deneyimi

 • Hizmete Erişim

 • Yaşam Sonu Hizmetler

 • Sağlıklı Çalışma Yaşam

SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hasta Bakımı

 • İlaç Yönetimi

 • Enfeksiyonların Önlenmesi

 • Sterilizasyon Hizmetleri

 • Transfüzyon Hizmetleri

 • Radyasyon Güvenliği

 • Acil Servis

 • Ameliyathane

 • Yoğun Bakım Ünitesi

 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 • Doğum Hizmetleri

 • Biyokimya Laboratuvar

 • Endoskopi

DESTEK HİZMETLER

 • Tesis Yönetimi

 • Otelcilik Hizmetleri

 • Bilgi Yönetim Sistemi

 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi

 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

 • Atık Yönetimi

 • Dış Kaynak Kullanımı

GÖSTERGE YÖNETİMİ

 • Göstergelerin İzlenmesi

 • Bölüm Bazlı Göstergeler

 • Klinik Bazlı Göstergeler

KOMİTELERİMİZ

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:
1-Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme)
2-Komiteler

2.1-Hasta Güvenliği Komitesi
2.2-Eğitim Komitesi
2.3-Tesis Güvenliği Komitesi
2.4-Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2.5-Transfüzyon Komitesi
2.6-Radyasyon Güvenliği Komitesi
2.7-İlaç Yönetim Komitesi
2.8-Hasta Hakları ve Memnuniyeti Komitesi
2.9-Değerlendirme ve Bakım Komitesi
3-Kurullar
3.1-Tıbbi ve Etik Kurul
3.2-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
3.3-Disiplin Kurulu
3.4-Hastane İcra (Üst Yönetim) Kurulu
3.5-Akademik Kurul
3.6-Organ Doku Nakli Koordinasyon Kurulu
3.7-Beyin Ölümü Kurulu
4-Sorumlu Ekipler
4.1-Akılcı İlaç Ekibi
4.2-Palyatif Bakım Ekibi
4.3-Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ekibi
4.4-Bina Turu Ekibi
4.5-Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi
4.6-Nutisyon Destek Ekibi (Nde)
4.7-Laboratuvar Ekibi
4.8-Klinik Kalite İyileştirme Ekibi
4.9-Tıbbi Kayıt ve Dokümantasyon Ekibi
4.10-Bebek Dostu Hastane Ekibi

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Hastanemizde;Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamakİstenmeyen Olay Bildirim Formu veya SKS dokümanları klasöründen İstenmeyen Olay Bildirim Uygulamasından online bildirim yapılır. Kalite birimine maille gelen bildirimler konusuna göre iyileştirme yapılır. Tüm istenmeyen Olay Bildirimler ilgili komite tarafından değerlendirilerek iyileştirme planlanır.

FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Yıllık Tesis Bakım Planı ve Kalite Yönetim Yıllık Çalışma Planı kapsamında 3 aylık periyotlarla Bina Turu Ekibi ile Bina turu yapılır.  Tespit edilen tüm uygunsuzluklara Düzeltici / Önleyici faaliyet başlatılır. Uygunsuzlukların giderilmesi, hasta ve çalışan güvenliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi üst yönetim katılımıyla sağlanır.

Başhekim ve Hemşirelik Hizmetleri, Otel Destek Hizmetleri, Hasta Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından haftalık alan denetimleri yapılır. Acil olan uygunsuzluklar hemen çözülür, diğer tespit edilen uygunsuzluklar termin süresi konularak iyileştirilir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi günlük ve aylık hastane vizitleri yapar.Tespitlere göre iyileştirme planlanır.

İç Tetkik ( Özdeğerlendirme ) Planına göre her bölüme iki kişi olacak şekilde plan dahilinde yapılır . İç tetkikçi ekibi bölüm kalite sorumlularında oluşur.

İç denetçi ( Özdeğerlendirme ) ekibine denetim öncesinde Kalite Yönetim Direktörü tarafından eğitim verilir. Özdeğerlendirme yılda bir defa ( Aralık ) ayında yapılır tespit edilen uygunsuzluklara göre iyileştirme planlanır.

Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

[KALİTE BİRİMİ ŞEMASI]

ZİYARETÇİLER VE REFAKATÇILAR

Ziyaretçilerimiz ve hasta refakatçilerine yönelik olan Özel Mercan Hastanesi kuralları, “Hasta Hakları Evrensel Beyannamesi ve Hasta Memnuniyeti Standartları” dikkate alınarak belirlenmiştir.

Hasta ziyaret kurallarımız:

 • Hasta ziyaret saatleri her gün saat 09:00 – 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 • Hasta ziyaretleri, bir defada en fazla 2 kişi ile sınırlı olmaktadır.

 • Ziyaret süresinin kısa olması, gürültü yapılmaması ve ziyaretlere 10 yaş altı çocukların getirilmemesi konularına özen gösterilmelidir.

 • Hastalarımızın sağlığı ve tedavi süreçleri dikkate alınarak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

 • Enfeksiyon riski gözönünde bulundurularak, ziyaret süresince hastaya ait eşyalar ve oturma amaçlı olarak hasta yatağı kullanılmamalıdır.

 • Hasta sağlığı açısından, ziyaret öncesi ve sonrasında eller yıkanmalı ve gerektiğinde hasta odalarında bulunan el dezenfektanları kullanılmalıdır.

 • Ziyarete gelirken, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil), çiçek (topraklı & topraksız) ve oyuncak gibi potansiyel enfeksiyon riski taşıyan hediyeler getirilmemelidir.

 • Hastane içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Refakatçi Kurallarımız:

 1. Hekiminiz tarafından, hastanızın sağlığı için ziyaretçi ve/veya refakatçi uygulaması yasaklanmışsa, lütfen buna uymaya özen gösteriniz.Ziyaret saatlerimiz 10:00-22:00 arasındadır.

 2. Kişisel koruyucu malzemelerin malzemelerin kulanımı konusunda zorlanabilcekleri için ,çok özel durumlar dışında 10 yaşın altındaki çocuklar ziyaretçi olarak alınmamaktadır .Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydıyla hastaların çocuklarına ve çocukların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaretine kısa süreli izin verilebilir.

 3. Hastalarımızın sağlığı için odada aynı anda ikiden fazla ziyaretçi bulunmamasına ve ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz.

 4. Yoğun bakımdaki hastaları ziyaret için, ünite girişinde bulunan telefon ile hastanın hemşiresine ulaşınız. Tıbbi bir sakınca yoksa hasta ve yoğun bakım ortamı uygunsa içeri alınabilirsiniz. Giriş esnasında yapılacak ziyaret kuralları ile ilgili bilgilendirmeleri dikkate alınız.

 5. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.

 6. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

 7. Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız ya da alandaki el dezenfektanını kullanınız.

 8. İzolasyona alınan hastaları ziyaret sırasında sağlık profesyonellerimizin önerilerine uyunuz.

 9. Kendi hastanız dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.

 10. Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.

 11. Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.

 12. Hastalarımızın sağlığını korumak için lütfen dışarıdan yiyecek-içecek getirmeyiniz ve kabul etmeyiniz.

 13. Topraklı çiçekler, enfeksiyon taşıma riskleri nedeniyle hasta odalarına kabul edilmemektedir. Hasta adına gelen topraklı çiçekler taburcu olurken kendisine teslim edilecektir.

 14. Tıbbi ekipman bulunan alanlarda lütfen cep telefonu kullanmayınız.

 15. Teknik sorunlara neden olabileceği için hasta odalarında su ısıtıcısı vb. cihazları kullanmayınız.

  Yüksek sesle konuşmayınız.

 16. Hastanelerimize evcil hayvanlar kabul edilmemektedir, lütfen getirmeyiniz.

 17. Hastanelerimizde, belirlenmiş alanlar dışında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

 18. Saat 22.00’dan sonra odada bulunan ziyaretçi, refakatçi olarak kabul edilmektedir. Hastalarımıza tüm odalarda sadece 1 refakatçi eşlik edebilmektedir.

 19. Özellikli hasta grupları için yoğun bakımda yatan hastalar, izolasyona alınan (bulaş riski olan hastalar), Bağışıklık sistemi düşük yada bozuk hastalar, kanser tedavisi alan ,steroid tedavisi alan ,doktorun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir.

 20. Kimler ziyarete gitmemelidir.!!! 10 yaş altı çocuklar, Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar, Herhangi bir  kronik hastalığı olan hastalar, İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler,

 21. Yoğun bakım ünitelerinde giriş kapısında ‘’Ziyaret Kuraları ‘’ayrıca belirtilmiştir.

 22. HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR ;

  Hasta erişkin ve şuuru açık ise;   

  Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir   

  Hasta çocuk ise;   Ebeveynine bilgi verilir.

  Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.